Co pro vás mám?


V menu si z nabídky vyberte, co potřebujete. Produkty tvořím postupně, proto je zatím na webu omezené množství položek.


E-BOOK


99 VERBS THAT GET YOU THROUGH THE SHIFT WITH A SMILE ON YOUR FACE

  • pracovní sešit nabízející slovní zásobu 99 anglických sloves, které zdravotní sestry používají v každodenním pracovním životě
  • jednoduchý a přehledný pomocník na rozšíření slovní zásoby
  • vzorové věty z reálných nemocničních situací, které demonstrují použití nabídnutých sloves v praxi

VOCABULARY FLASHCARDS


  • Vocabulary Flashcards - univerzální tahák pro každý den. Cenná slovní zásoba zdravotnické angličtiny cílená na každodenní potřeby zdravotníků.
  • 70 karet rozdělených do tematických sekcí poskládaných z každodenních nemocničních situací.
  • Hodnotný bonus v podobě prezentace slovní zásoby na téma VITAL SIGNS spolu s pracovními listy.